Регистрационен формуляр

Информация за родителя:

Информация за детето:

Избор на потребителско име и парола:
Продължи с регистрацията
Информация за съдържанието на darbicollege.psy-fi.net
Тестът за академично ориентиране е разработен от училищния психолог на Darbi College – Мартин Генев. Той е и съосновател на сайта за психологически тестове Psy Fi, чрез който бяха набрани изследваните лица за стандартизацията на Теста за академично ориентиране.

Всички права са запазени. Тестът за академично ориентиране, както и отделни негови части, не може да бъде размножаван, публикуван и/или предаван по електронен, механичен, фотокопирен или друг начин.

Е-мейл за връзка: m.genev@psy-fi.net